Syntetické fixační obvazy nahrazující sádru

V naší ambulanci máme déle než 20-tiletou praxi s těmito moderními materiály. V současné době preferujeme fixace tzv. semirigidní (polopevné) typu Combi Cast – kombinace materiálů Scotch Cast a Soft Cast firmy 3M. Používání těchto materiálů skýtá pro pacienta řadu výhod. Jsou lehčí, omyvatelné a vodě odolávající, pohodlné, snadněji po sejmutí pacient znehybněné části těla rozcvičí, je menší riziko odvápnění. Nemají jen samá positiva – nejsou nezničitelné, při neodborné aplikaci hrozí řada nebezpečí (pozor ! nesmějí se přikládat obdobným způsobem jako klasická sádrová fixace) – zjistěte si jak často s těmito materiály pracuje konkrétní pracoviště a především konkretní lékař a jaká mají školení. Při nedodržování doporučeného léčebného režimu hrozí množství komplikací! Naše erudice vychází z jedné z nejdelších praxí v naší republice,  také jsme absolvovali řadu unikátních stáží a školení zaměřených na tuto tématiku (školitelé ze Švédska, Německa a Rakouska). Průměrně naše ordinace provede těchto fixací kolem 150 ročně! Tyto fixace, ale nejsou plně hrazeny z povinného zdravotního pojištění a pacient si na ně připlácí.

Technické informace najdete na webových stránkách naší dodavatelské firmy

MEDICAL M :   http://www.medicalm.cz/